• Η κατασκευή της ιστοσελίδας είναι δωρεάν, το κόστος φιλοξενίας και κατοχύρωσης του .eu domain είναι 55€ ανά έτος

  • Η ιστοσελίδα δημοσιεύεται σε domain με κατάληξη eu.

  • Παράδοση εντός 1 εργάσιμης ημέρας!

  • Κατασκευή ιστοσελίδας με το εταιρικό σας λογότυπο, στοιχεία επικοινωνίας, φωτογραφίες, φόρμα επικοινωνίας και χάρτη Google maps για την εύρεση της διεύθυνσής σας.

  • Δημιουργία μέχρι 3 λογαριασμών e-mail.

  • Η ομάδα μας αναλαμβάνει την δημιουργία της ιστοσελίδας και την παράδοση της εντός 1 εργάσιμης ημέρας!

  • Μπορείτε να αναρτήσετε και τους ισολογισμούς της ΙΚΕ χωρίς επιπλέον χρέωση!

Πακέτα Δημιουργίας Ιστοσελίδας Ι.Κ.Ε.

Ιστοσελίδα Ι.Κ.Ε σε .eu domain

 Δημοσίευση ισολογισμών σε .eu ...

"Η κατασκευή της ιστοσελίδας είναι δωρεάν, το κόστος φιλο..."


Επιλογη Πακετου

Ιστοσελίδα Ι.Κ.Ε. σε .gr domain

 Κατασκευή Ιστοσελίδας ΙΚΕ σε .gr domain ...

"Η κατασκευή της σελίδας είναι δωρεάν, το κόστος φιλοξενί..."


Επιλογη Πακετου